Deze buurt wordt het nieuwe Katendrecht

Deze buurt wordt het nieuwe Katendrecht

Dit stukje Rotterdam ligt ingeklemd tussen de Maas, Delfshaven en de Euromast, ietwat verscholen tegen de binnenstad aan. Bekend vanwege de herontwikkelde Schiecentrale, het opzienbarende Scheepvaart- en Transportcollege en de herinnering aan oude haventijden in bij Scheepswerf de Delft. Een plek met potentie. Maar ook een plek die door wind en een gebrekkige samenhang tussen gebouwen niet altijd aangenaam aanvoelt. Met het plan van de Rotterdamse Dromers wordt deze ongeslepen diamant net zo’n succes als het alom geprezen Katendrecht. Welkom op de nieuwe Lloydpier.

De skyline van de Lloydpier bij aankomst per watertaxi.

Door: Stijn van Pelt, Derek van den Berg en Rodney Kastelan

Historie
De Lloydpier heeft een duistere geschiedenis. Ooit het bruisende hart van de handel in wapens, aardewerk en sterke drank. Goederen die vanuit Curaçao naar Rotterdam kwamen en verkregen werden door slaven te verhandelen. In de 19e en begin 20e eeuw gold de Lloydpier vooral als vertrekplaats voor de schepen die naar Nederlands-Indië vertrokken. Overal op de pier herinneren de namen van straten en loodsen je aan die bewogen geschiedenis: Loods Borneo, Kratonkade en Loods Bali. En toch zal de toevallige bezoeker zich afvragen waar hij in godsnaam terecht is gekomen. De Lloydpier kenmerkt zich namelijk door een bonte verzameling van gebouwen met verschillende architectuurstijlen en openbare ruimte om van te huilen.

Een onbeschutte plek temidden van water. Veel potentie, weinig verblijfskwaliteit.

Een wijk zonder hart
Zij die bekend zijn met de Lloydpier zullen bij de vraag ‘wat is het hart van de Lloydpier?’ louter verwijzen naar café Verhip: het kleine huisje bij de entree van de wijk waar het altijd goed toeven is. Ze hebben geen ongelijk. Vergeleken met Rotterdam’s populaire wijken aan de Maas valt op dat de Lloydpier verder geen plein of straat heeft waar je de vibe van de wijk voelt. Katendrecht heeft het Deliplein, de vibe van het Scheepvaartkwartier ervaar je op de hoek bij Loos en bij de Wilhelminapier zullen de meeste mensen samenkomen bij Hotel New York. Dat de Lloydpier – zo geworteld aan de rand van de Rotterdamse havens – geen anker in de wijk heeft, is een nodeloos gemis.

De Lloydpier is een geïsoleerde plek
Juist omdat het op een schiereiland ligt heeft de Lloydpier een enorme kans. Katendrecht en het Deliplein begonnen pas echt te bruisen toen de Hoerenloper geopend werd. Een zelfde mogelijkheid zien wij hier. Een fiets- en voetgangersbrug vanaf de Parkkade over de Parkhaven naar de Müllerpier, die vervolgens over de Sint Jobshaven gaat om te landen op de Lloydpier. Aan de kant van Delfshaven zien wij een uitstekende mogelijkheid om een brug aan te leggen in het verlengde van de Oostkousdijk die landt bij de kop van de Lloydpier. Op deze manier ontstaat een leuke wandel- en fietsroute.

Een wandel- en fietsroute vanuit het Scheepvaartkwartier naar Delfshaven. Zowel de Müller- als de Lloydpier profiteren

Een plek van harde wind
Wil je van de Lloydpier echt een leuke plek maken, dan moet eerst de wind getemd worden. Als je namelijk wil ervaren hoe een orkaan voelt, ga dan eens op een winderige dag naar deze landtong. Natuurlijk, het kan heerlijk zijn: na een dag hard werken met je gezicht in de wind en je huissleutels in de hand de Lloydpier op lopen en zo je gedachten leegmaken voor je thuis chagrijnig op de bank ploft voor wéér een avondje Netflix. Vaak is de realiteit echter dat de wind onaangenaam door je kleren snijdt en je op een mooie dag nooit van een picknick kunt genieten omdat je kleedje besluit de oversteek naar Charlois te wagen. Ontspannen op de kade bootjes kijken is er zodoende minder vaak bij dan je zou willen. Een probleem dat relatief eenvoudig op te lossen is. Hoe? Door de pier simpelweg vol te bouwen met niet al te hoge bouwblokken in zeer hoge dichtheden. In Spanje doen ze niet anders.

Bilbao: dichtheid zorgt voor beschutte straten.

Een gebrek aan dichtheid
Dichtheid is een term in de stedenbouw voor het aantal inwoners per vierkante kilometer. Bovenstaand plaatje laat een straat zien met hoge dichtheden. De wind heeft hier geen enkele kans. Een ander voordeel van hoge dichtheden is dat straten ervan gaan bruisen. In Madrid of Buenos Aires zijn er hele wijken waar geen gebouw staat lager dan 5 verdiepingen. Het voordeel daarvan is dat er veel meer mensen kunnen wonen. Deze mensen zorgen voor een groot draagvlak aan voorzieningen zoals een buurtcafé of keurslager. Voeg 1.000 woningen toe en er komen in 1 klap meer dan 2.000 buurtbewoners bij. Niet alleen goed voor de buurt, maar ook noodzakelijk voor de stad en alle woningzoekenden. Al die extra buurtbewoners gaan de straat op om boodschappen te doen. Sommigen drinken op zaterdagochtend een latte macchiato bij de koffietent om de hoek. Weer anderen doen op vrijdagmiddag een paar afzakkertjes in een typisch bruine kroeg. Het woord buurtbewoners zegt het eigenlijk al, de Lloydpier is nu allesbehalve een buurt! Maar kan dat wel worden.

Hoe maken we van de Lloydpier een buurt?
Wij stellen een stappenplan voor om de buurt te transformeren, waarbij we beginnen met verdichting.

Stap 1: Opschroeven van de dichtheid aan woningen op de Lloydpier → Om een echte stadswijk te maken met verschillende soorten huizen met levendige winkels en horeca op de begane grond zijn gebouwen met flink wat verdiepingen en woningen noodzakelijk. Juist op dit schiereiland zijn veel woningen ter plaatse nodig voor leven in de brouwerij. Net als Katendrecht is de Lloydpier omgeven door water en heeft daardoor (nog) weinig toeloop vanuit andere wijken. Bij het project ‘Hafencity’ in Hamburg heeft het toevoegen van nieuwe inwoners een volledig nieuw en bruisend stuk binnenstad opgeleverd. Belangrijk aspect daarbij is dat Hamburg veel geïnvesteerd heeft in bruggen om de schiereilanden met elkaar te verbinden.

Stap 2: Bepalen welke doelgroepen aangetrokken moeten worden → In ons voorstel zullen we flinke hoeveelheden van verschillende doelgroepen moeten toevoegen om een aantrekkelijke buurt te creëren. Hierbij zetten we in op mensen van jong tot oud, en van koopkrachtig tot krap bij kas.

Stap 3: Bepalen anker van de wijk, met daaromheen straten en steegjes die het gevoel van een binnenstad geven → Wat ons betreft is er één gebouw op de Lloydpier waaromheen de rest van de buurt ontworpen kan worden: de Rotterdamsche Lloyd. Dit bijna 100 jaar oude gebouw is opgetrokken in een zakelijk-expressionistische stijl en herbergt het kantoor van Kuehne-Nagel. Het plein aan de oostkant van het gebouw leent zich uitstekend om tot horecaplein getransformeerd te worden. Dit plein krijgt daardoor dezelfde rol als het Deliplein op Katendrecht: het middelpunt van de buurt.

Stap 4: Transformeren openbare ruimte → De openbare ruimte tussen de stedelijke bouwblokken wordt geminimaliseerd. Door het beperken van openbare ruimte tussen de gebouwen is er veel meer geld om de iedere vierkante meter straat en plein met hoge kwaliteit materialen in te richten. Het ontwerp van de gebouwen en de openbare ruimte gaan daarnaast hand in hand. Dit betekent dat bepaalde gebouwen bewust lager, dan wel in andere vorm worden uitgevoerd. Zo laat je zonlicht toe op straatniveau en houd je de wind buitenspel.

 

Binnenstad Bilbao. Wanneer openbare ruimte geminimaliseerd wordt, kan het hoogwaardig worden aangekleed en ontstaan er knusse verblijfsruimten.

Ontwerp Rotterdamse Dromers voor Lloydpier
Onze ambitie is om hier een zeer hoogstedelijk stukje Rotterdam te maken, zonder daarvoor extreem de hoogte in te gaan. De dichtheid zoeken we op in forse bouwblokken en kleine torentjes langs knusse straten. Eigenlijk wordt het een stukje on-Nederlandse stedenbouw, en dat maakt het juist zo interessant. Naast de 1.000 woningen is er in onze ogen ook nog ruimte voor hotels, winkels en cafés. Op die manier ontstaat tevens een leuke stedelijke mix aan functies in de wijk.

Als anker voor de wijk kiezen wij voor 2 belangrijke punten in de wijk. Enerzijds het Lloydplein, gelegen ten oosten van het historische gebouw de Lloyd. Anderzijds kiezen wij voor de Borneo Boulevard: een nieuw aan te leggen hoogstedelijke stadsstraat.

Het Lloydplein en de Borneo Boulevard als 2 belangrijke punten in de wijk

Levendig Lloydplein en de bruisende Borneo Boulevard
Het Lloydplein wordt het centrale punt van de wijk met winkels, restaurants en cafés, net als het Deliplein op Katendrecht. Bezoekers komen er binnen vanaf de nieuwe fietsbrug of via de Lloydstraat vanaf de Westzeedijk. Ten noorden van de Rotterdamse Lloyd en ten westen van het plein vinden we een woontoren. Dit is het enige hoogteaccent in ons plan en zorgt niet alleen voor de broodnodige 250 woningen, maar geeft de wijk ook een centraal baken, zoals vroeger kerktorens deden.

Het Lloydplein: het centrale plein van de buurt

Het plein loopt uit in de belangrijkste straat van de wijk: de Borneo Boulevard. Deze stadsboulevard loopt vanaf het plein naar de kop van de pier. Aan weerszijden van de Borneo Boulevard worden zeer stedelijke bouwblokken ontwikkeld, waarbij de hogere appartementengebouwen aan de noordkant liggen om de zon vrij baan te geven op straat. Op deze manier wordt een aantrekkelijk, beschut leefklimaat op straatniveau gerealiseerd. En niet onbelangrijk, door de bebouwing aan de zuidkant te verlagen en openingen in de bouwblokken te realiseren kan je hier ook met je kop in de zon lopen zonder weg te waaien.

Borneo Boulevard. Het type stadse straat wat nog niet aanwezig is in Rotterdam en in Nederland. Wel te vinden in Bilbao, Madrid of Buenos Aires.

Stadse stoepen, steegjes en binnentuinen
De straat wordt net als de Witte de With éénrichtingsverkeer en zal voornamelijk gebruikt worden voor bestemmingsverkeer. De brede stoepen, hoogwaardig materiaalgebruik, lekker veel groen en terrassen geven deze straat een prettig aangezicht. De helft van alle woningen in ons plan staat langs deze straat, samen met hotels en winkels. Daarmee garandeer je ook dat er het grootste deel van de dag mensen doorheen lopen. De vele ramen aan de straat geven daarnaast een gevoel van sociale controle.

Om zoveel mogelijk zon te vangen voor de voetganger is de stoep aan de noordkant breder dan aan de zuidkant. Juist daar is dus alle ruimte voor horeca met terrassen op de begane grond. De bouwblokken worden zo nu en dan los van elkaar gezet om ruimte te creëren voor stegen. Deze verbinden de Borneo Boulevard met de openbare binnentuinen en de kades aan de noord- en zuidzijde van de pier. Ook deze stegen zijn belangrijk in het plan. De steeg is een type straat die in Rotterdam grossiert door afwezigheid, terwijl dit type straat juist belangrijk is in een hoogstedelijk en fijnmazig stratenpatroon. Het is niet voor niets dat in elke historische stad vele stegen te vinden zijn.

De Lloydpier van boven. Vanaf de Borneo Boulevard lopen smalle stegen naar de publieke binnentuinen en de kades.

Wonen aan het water, midden in de stad
Aan zowel de noord- als aan de zuidkant van de pier worden kadewoningen van 3 tot 4 verdiepingen ontwikkeld. Deze woningen zijn ideaal voor gezinnen die in een hoogstedelijke wijk willen wonen, maar toch lekker de ruimte willen met een mooi uitzicht. De huizen krijgen allen één parkeerplek per woning. Voor de overige woningen op de Lloydpier worden veel lagere parkeernormen gehanteerd. De auto’s komen te staan in half verdiepte garages onder binnentuinen en in volledig ondergrondse garages. In het gehele gebied zijn er op die manier ongeveer 600 parkeerplekken te vinden.

Wat levert het op?
Zoals men van ons gewend is, komen we ook met een gedegen financiële onderbouwing van het plan. Meer programma betekent meestal een hogere grondwaarde. Maar hoeveel waarde levert het plan van de Rotterdamse Dromers op?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: het plan van de Rotterdamse Dromers levert meer dan 50 miljoen euro op. Doordat er meer dan 1.000 woningen aan het gebied worden toegevoegd waarbij de bouwhoogtes relatief beperkt blijven, ontstaat er een hoop grondwaarde voor de gemeente Rotterdam. Gemiddeld leveren de woningen zo’n  40.000 tot 50.000 euro winst per woning op, waardoor er ongeveer 45 miljoen euro verdiend kan worden met alleen al de woningen. De hotels en commerciële panden leveren daarnaast ook nog eens ruim 12 miljoen euro op. Hierdoor komt het totaal voor het gebied op zo’n 57 miljoen euro aan waarde. Geld dat afgetikt moet worden door de ontwikkelaars die hier aan de slag willen. Geld dat vervolgens weer geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld de buitenruimte in de stad Rotterdam.

Financiële samenvatting van het plan van de Rotterdamse Dromers voor de Lloydpier

Conclusie
De Lloydpier biedt de stad Rotterdam een enorme kans om het succes van Katendrecht te evenaren. De wijk ligt enerzijds aan de rand van de binnenstad terwijl het anderzijds relatief afgesloten is door al het water rondom de pier. Fiets- en voetgangersbruggen kunnen de Lloydpier aanhaken op de rest van de stad. De pier zelf biedt vervolgens kansen om woningen in zeer hoge dichtheid te realiseren. Hiermee sla je meerdere vliegen in één klap:

 • De gemeente verdient een grote zak geld;
 • Er wordt een antwoord gegeven op de nijpende woningnood in Rotterdam;
 • Er ontstaat veel draagvlak voor leuke buurtfuncties;
 • Er ontstaat een buurt met ‘on-Nederlandse’ woningdichtheden.

Er ontstaan beschutte plekken doordat het plan in hoge dichtheden wordt gerealiseerd met veel aandacht voor het de leefbaarheid op straatniveau. Plekken waar je uit de wind in de zon een biertje kan drinken. Plekken die er in Rotterdam veel te weinig zijn. Wat ons betreft kijken gemeente en ontwikkelaars daarom met een frisse blik naar dit gebied. Want dit plan laat zien dat bestaande uitdagingen met een gedegen visie in één klap op te lossen zijn prima op te lossen zijn.

 

 

29 Replies to “Deze buurt wordt het nieuwe Katendrecht”

 1. Ik word altijd erg enthousiast van jullie plannen. Waar ik twijfels bij heb is de mogelijkheden voor de bruggen. Met name die over de Parkhaven zal regelmatig open moeten. Maar ook zonder deze bruggen blijft het idee de moeite waard.

 2. Ga weg. Wel eens aan gedacht dat de mensen die er wonen daar juist wonen OMDAT het niet zo bruist? OMDAT het lekker rustig is?

   1. Hoi Jackie,

    Bedankt dat je de moeite heb genomen om een reactie te geven op ons stuk. Wij zijn altijd blij als de belangrijkste belanghebbenden van een buurt, namelijk bewoners, hun feedback geven op onze plannen. De vergelijking die wij trekken met Katendrecht is een bewuste. Wie namelijk op een doordeweekse dag op Katendrecht rondloopt zal verbaasd zijn over de rust in de buurt. Op zater- en zondagen is het inderdaad een levendige buurt zonder excessieve parkeerproblematiek of Amsterdamse toestanden. Dat is de visie die wij voor ogen hebben. Ook om meer Rotterdammers kennis te laten maken met dit bijzondere stukje stad. Voor de bewoners die er alleen voor hun rust wonen is iets meer reuring wellicht niet wenselijk, maar we hebben ook veel positieve reacties ontvangen van bewoners die de meerwaarde zien van meer voorzieningen op buurtniveau. Zoveel mensen, zoveel wensen.

    Nogmaals bedankt voor je reacties.

 3. De plannen voor bruggen bestaan als sinds 2009 en het oorspronkelijk stedenbouwkundig masterplan is een stuk stedelijker dan hetgeen stadsontwikkeling er nu van aan het maken is. Jullie spreken van meer dan duizend extra woningen maar die hebben dan een GBO van 67m2 en dat is niet heel erg veel. Met wat gemiddeldere (en grotere) appartementen kom je al weer erg dicht bij de oorspronkelijk geplande aantallen uit het stedenbouwkundig masterplan. Daarnaast pleit een aantal bewoners al langer voor het uitwisselen van de centraal gelegen bouwlocatie met het parkje voor STC zodat er een centrale plek in de wijk kan ontstaan. Maar ook dit wordt geblokkeerd door stadsontwikkeling Rotterdam . De plannen voor dit gebied van een jaar of tien geleden en de wens van bewoners voor een centraal plein komen erg dicht in de buurt van deze visie. Enige struikelblok: stadsontwikkeling Rotterdam… en laat daar nu net iemand van jullie rondlopen.
  Verder is het een vrij uniek stukje dat je qua vorm en afmetingen echt niet kunt vergelijken met de door jullie aangehaalde referenties als Bilbao en Hamburg. Je creëert nu met de Borneo boulevard een relatief smalle en hoge straat evenwijdig met de heersende windrichting… dit zou wel eens het omgekeerde effect kunnen geven van hetgeen je tracht te bereiken, juist meer ipv minder wind.
  Ben het ook volledig eens met wat Jacky zegt: je gaat hier juist wonen om uit de drukte te zijn dus een verbinding over de Schiehaven met de rest van Delfshaven zie ik ook niet zo zitten. Past ook niet in jullie verhaal over bestemmingsverkeer. De meerwaarde van een verbinding met de Mullerpier zie ik weer wel.

  1. Beste Koen. Hartelijk dank voor jouw reactie. Uit jouw tekst kunnen wij opmaken dat we te maken hebben met iemand met veel achtergrondinformatie.

   Wij betreuren het dat de initiële ambities van de gemeente niet overeind zijn gebleven. Erg jammer ook dat er dus schijnbaar een aantal wensen van bewoners, zoals het centrale plein, worden geblokkeerd. Zou jij toevallig weten wat daar van de reden is?

   Wat betreft het windtunneleffect: het is correct dat de straat op de heersende windrichting staat. Doordat de straat aan de westzijde echter afgesloten wordt door een bouwblok en de bebouwing niet hoger wordt dan 12 verdiepingen (max. 40 meter) verwachten wij hier geen extra problemen. Tunnel- en valwinden treden met name op bij gebouwen hoger dan 30-40 meter en straten die een breed profiel hebben (denk aan het Weena). Hier ontstaat het zogenaamde Venturi effect

   Wij zijn daarnaast van mening dat de rust van de huidige buurtbewoners, met name doordeweeks, goed gehandhaafd blijft in dit plan. Iets meer leven in de brouwerij in de weekenden mag van ons best, het blijft immers wel Rotterdam, randje centrum. Deze wijk is ook een beetje van de rest van de Rotterdammers, net als dat het centrum ook een beetje van de bewoners van de Lloydpier is.

   1. De reden is omdat men bij stedenbouw het parkje erg belangrijk voor de wijk vindt hoewel er naar mijn idee de afgelopen tien jaar niet heel veel gebruik van gemaakt is en er ook nauwelijks zichtlijnen op zijn vanuit het gebied. Door enkele bewoners,waaronder ikzelf, is wel eens aangeven dat het voor de wijk misschien beter zou zijn het parkje uit te wisselen met de bouwlocatie om zo een centraal gelegen plein te maken ipv een parkje uit het zicht. Iets wat jullie eigenlijk ook voorstellen.
    De wind komt hier ‘aan land’ vanwege de ligging in de rivier en er is voor mijn gevoel geen Venturi effect voor nodig om de winddruk te doen toenemen. Mijn ervaring van de afgelopen tien jaar (hier en op de Mullerpier) is dat er langs veel gevels extra winddruk ontstaat.
    Rotterdam is van en voor iedereen maar dat is nog niet direct een argument voor verlevendiging van deze wijk. En verlevendiging is geen argument voor een verbinding over de Schiehaven, aan de andere zijde ligt voorlopig nog helemaal niets. Een leeg evenemententerrein en wat sportvelden. Voorheen een hangplek voor drugsrunners en met een extra route naar de kop van de Lloydpier wordt het vooral voor deze groep weer een aantrekkelijke plek niet zozeer voor centrumbewoners. Daarom zie ik een dergelijke verbinding nu niet zitten. Op het moment dat de overzijde bebouwd is is de situatie anders maar dan nog is het geen verbinding voor centrumbewoners. Die zijn gewoon welkom en kunnen via de huidige route en ook in jullie plan blijft dat kortste weg 😉
    Vind jullie idee zeker niet slecht maar wilde aangeven dat het zeker niet nieuw is en dat er ook wel wat beperkingen inzitten die wellicht nog verbeterd kunnen worden. Dat het iets levendiger kan en mag spreekt voor zich, 2/3 van de bouwlocaties staan nog leeg en dat mag zeker veranderen. Maar het vrije zicht en de rust zo dicht tegen het centrum aan is wel wat het gebied nu zo uniek maakt. En dat ervaar je vooral als je hier een tijdje woont. En als bewoner prevaleer ik nu eenmaal mijn eigen wensen aan mijn woonomgeving boven die van ontwikkelaars en/of dromers, ook al vinden die dat het best een beetje levendiger mag 😉

    1. Winddruk langs de gevels is inderdaad iets wat je merkt op de kades nu. Hoe zou dat op een subtiele manier verminderd kunnen worden volgens jou?

     De brug over de Schiehaven is vooral interessant als daar ook gebouwd gaat worden, dat klopt. In eerste instantie zou een brug van iets naar niets vrij weinig oplossen. Wij kijken graag alvast wat verder dan de nabije toekomst 😉

     Vrij zicht (op sommige plaatsen) en relatieve rust (ten opzichte van het centrum) is juist iets wat wij ook voor ogen hebben met ons plan door de varierende bouwhoogtes en het maken van stegen en straatjes met doorkijk. Vrij zicht heb je als je op de kades loopt, terwijl je in de donkere wintermaanden intimiteit kan krijgen met een fijne stadsstraat a la onze Borneo Boulevard. Met 2000 extra inwoners ga je niet ineens centrumtoestanden krijgen qua drukte en wij geloven eerlijk gezegd ook niet dat je massatoerisme op de Lloydpier zal krijgen. Ooit. Ook Katendrecht is doordeweeks helemaal niet zo druk en daar ligt nog een gigaschip permanent aan de kade waar veel toeristen op af komen. Zoiets heeft de Lloydpier niet. Wat je wel krijgt is gezellige drukte, gevulde terrasjes en een buurtplein waar je de buren tegenkomt. Juist het gemoedelijke van de Lloydpier als dorp in de stad kun je met ons plan bewerkstelligen. Beste van beide werelden toch 😉

 4. Goed om te lezen dat er wordt nagedacht over plannen en vooral dromen zijn. Inderdaad is het een winderig stukje Rotterdam. Het wijdse wat de wijk nu (nog) uitademt en waarbij het uitzicht op de Maas bewoners biedt is heel fijn. Zonde als dat door hoogbouw langs de kades zou worden ontnomen voor de bewoners van St Jobsveem bijvoorbeeld. Idee voor een centraalplein voor het Kuhne- Nagel gebouw en dit gebouw om te zetten naar een horeca gelegenheid zijn wel mooie ideeen. De groenstrook voor het STC zou ik juist weer behouden voor de doorkijk naar het water. Houdt meteen ook de wijk licht en je behoudt zo voeding met de haven, de maas. De groenstrook voor het gebouw St Jobsveem, wat nu alleen maar gras/ bomen is zou een mooie groene parkachtige wandelpromenade kunnen zijn. Als een soort visitekaartje om de wijk juist in te komen. Jullie verdere ideeen qua bebouwing richting pier ervaar ik als wel heel vol en gestapeld en daar mis ik het project Toren van Babel… wellicht kijk ik niet goed. Maar in ieder geval fijn om te lezen en te zien dat er wordt nagedacht en uitgedacht.

 5. Altijd goed om te dromen hoe deze prachtige stad verder vorm te geven. Ik woon zelf met veel plezier in buurt die onderwerp is in jullie dromen en dat komt in de eerste plaats door de ruimte, de lucht in de wijk en het wijdse karakter. Je loopt de deur uit en direct kijk je de rivier op. En dat op een paar minuten van de drukte van het centrum. Onder een van de foto’s en vanuit jullie visie geven jullie aan, ‘veel potentie, weinig verblijfskwaliteit’ maar ik betwijfel of de huidige bewoners van deze wijk daar ook zo over denken. Het realiseren van meer (variatie in) woningen in deze wijk, (veel) meer groen en een centraal plein zal zeker het woongenot in de wijk verder kunnen verbeteren, maar het realiseren van de plannen met zo enorm veel hoogbouw zoals jullie dat nu voor je zien zal het unieke karakter van deze wijk volledig veranderen. Katendrecht is uniek, net als veel andere wijken en dus ook het Lloydkwartier in Rotterdam. Dat is een van de charmes van de stad, er valt wat te kiezen. Het Lloydkwartier hoeft dus geen tweede Katendrecht te worden, want Katendrecht is er al.

  1. Hoi Christian,

   Dank voor je uitgebreide reactie. Leuk te zien dat zoveel buurtbewoners meelezen. Zicht op de rivier zal je altijd houden als je langs de kade loopt en aangezien de Lloydpier niet qua vorm aangepast zal worden kun je altijd een aardig rondje blijven wandelen met zicht op de rivier en de kranen 🙂 Wij doen dat zelf ook graag. Het huidige half afgebouwde karakter van de wijk kun je als kwaliteit zien, wij kiezen graag voor een stadswijk. Juist met een aantal hoogteaccenten hebben relatief veel bewoners uitzicht op de havens en de Maas, terwijl het plein en de boulevard geborgenheid en gezelligheid geven. Een mooie mix van kwaliteiten naar onze mening. Recht op vrij uitzicht bestaat (helaas?) niet, al kunnen wij ons wel voorstellen dat het voor bewoners jammer is als een paar havenkranen uit je uitzicht verdwijnen. Je krijgt er alleen wel een hele fijne buurt voor terug, met meer geld voor een mooie inrichting van de buitenruimte. Dat vinden wij ook wat waard.

   1. Beste dromers,

    Jullie bedanken de bewoners die hier reageren voor hun reactie, maar vervolgen met een nogal cynische ondertoon. Als ik ongevraagd advies mag geven: doe dat niet, dat siert niet. Beter zouden jullie na kunnen denken hoe de adviezen van de mensen die de meeste tijd doorbrengen in de wijk te incorporeren in jullie plannen. Uiteraard zul je nooit iedereen tevreden kunnen stellen, zoveel mensen zoveel wensen. Natuurlijk is het lastig als je feedback krijgt op iets waar je zelf trots op bent, maar in ieder geval mijn feedback was constructief bedoeld ookal komt deze blijkbaar niet zo over…

    1. Hoi Christian,

     Nogmaals bedankt voor je reactie. Het cynisme wat jij leest in onze post lezen wij niet terug en is ook niet bedoeld. Wij vinden het oprecht heel tof dat er bewoners de moeite nemen om ons stuk te lezen en er ook nog eens op te reageren. Dat de een anders tegen de toekomst van de wijk aankijkt dan de ander is prima en onvermijdelijk. Wij proberen iedereen die de discussie aangaat van repliek te dienen op een respectvolle manier, maar vanzelfsprekend wel overtuigd van de kracht van onze eigen plan.

     Fijne avond!

 6. Probeert u het een stukje verder aub. Bij Hoek van Holland 10 km immer gerade aus varen richting Dover. Daar wasit het nog harder. Handen af van het Lloydkwartier. Bewoners vinden het prima zo.

     1. Alsof die naar de Lloydpier gaan Paultje. Ook in dit voorgestelde plan zal dat hoofdzakelijk een wijk voor Rotterdammers zijn. Of zie jij tulpen, windmolens en kaas op de impressies?

     2. Chinese toeristen schreeuwen niet, dus die angst is ongegrond…

 7. Vermoeiend dat saaie kleinburgelijk denken van sommige bewoners. Hun leven zal er ook wel zo uitzien. Het is deze deprimerende energie die er jaren voor gezorgd heeft dat Rotterdam geen leuke stad was. Gelukkig: was! Rotterdam ademt overigens nog steeds niet de levendige stad uit die het kan zijn. Denkt u eens na over het woord ‘levendig’. Maar goed, ieder zijn mening! U kunt voor saai wonen overigens nog terecht in Barendrecht en/of Spijkenisse; dezen gemeenten zijn speciaal voor u ( liefhebbers van saai en rustig wonen (en ook nog goedkoper) ontwikkeld! 😉 Of Wellicht heeft u nog een huis in Spanje of Frankrijk waar u met regelmaat voor de gezelligheid naar toe gaat, zodat u het hier niet echt nodig heeft, dat kan ook het geval zijn.

 8. Het bruisende karakter wat hier wordt voorgesteld klinkt echt fantastisch! Ik ben het ermee eens dat het allemaal wat bruisender kan, nu is een groot deel braakliggend. Ik ben benieuwd hoe de huidige plannen voor blok C en Babel op het hoekje hieraan bijdragen. Helaas zijn het nu allemaal losse projecten in plaats van een geheel zoals het eerst was bedoeld, maar wie weet! Ik ben ontzettend benieuwd! (Een bewoner van de Lloydpier aan de Lloydkade).

  1. Ha Eddy,

   Super leuk om te horen dat je ons pleidooi voor meer stratenbouw ondersteunt in plaats van de losse plotjes strategie die je nu inderdaad ziet. Niet alleen hier, in heel veel delen van Rotterdam helaas. Laten we hopen voor jou en anderen op de Lloydpier dat in aankomende ontwikkelingen goed gekeken gaat worden naar de beleving van de publieke ruimte. Zal voor een groot deel bepalen hoe de buurt zich gaat ontplooien.

   P.S. Wat een geweldig uitzicht vanuit je huis moet jij hebben!

 9. Hoi,

  Nog een bewoner hier. Wat leuk dat jullie zo bezig zijn met dromen 🙂

  Mijn droom voor de Lloydpier en andere wijken is dat ze karakteristiek zijn; innovatief en tegelijkertijd met een zichtbare en voelbare link naar het verleden. Ben het met buurman Koen eens : het is een vrij uniek stukje qua vorm en afmetingen. Het is hier ruig en de wind versterkt dat gevoel. Benut dat juist. In het kader van de opkomende discussie over ‘decolonizing public space’ hebben we hier een mooie kans om het minder fraaie, maar invloedrijke deel van onze geschiedenis een plek te geven: vertrek en aankomst van schepen naar en van de koloniën. Dat gebeurde hier en ik wil het hier meer kunnen voelen.

  Als jullie dromen zouden leiden tot een ruwe, stoere Lloydpier met een mooie link naar het verleden heb je mij om.

  Groet!
  MT

  1. Nog een toevoeging: ook het geïsoleerde is karakteristiek. Het maakt de Lloydpier een spannende plek, iets om te ontdekken. Bruggen zouden die eigenschap wegnemen en dat zou heel jammer zijn. Niet doen dus!

  2. Hoi Marie-Thérèse,

   Wat fijn dat je de moeite neemt als bewoner om te reageren 🙂 ons uitgangspunt is ook dat de pier een eigen karakter moet behouden. De Borneo boulevard hebben we mede zo genoemd door haar scheepvaart verleden. Qua ontwerp van de bebouwing kan je ruwe elementen gebruiken voor een ongepolijst karakter. Daar hebben we nu minder aandacht aangegeven omdat het in onze ogen vooral belangrijk is dat de Lloydpier een beter kloppend hart krijgt. Dan kan je makkelijk een stuk meer inwoners op een fijne manier inpassen denken wij.

   Wij verwachten niet dat er massatoerisme ontstaat als er bruggen gebouwd worden, dus verlies van karakter op dat vlak ligt niet in onze lijn der verwachting. Het zal wel stimuleren om de wijk te gaan ontdekken. Op dit moment doet de ingang naar de wijk dat op geen enkele manier en dat is zonde. Er staat genoeg bijzonders om voor te komen.

   Groet,
   Rotterdamse Dromers

 10. Ik zou gaan voor een bv. halfrond plein aan de Maaszijde, als centrale plats.
  Met eromheen een concentratie van horeca, en bv. wat bijzondere winkeltjes, galeriën, etc.
  En uiteraard veel groen (platanen…) , en hoogwaardig straatmeubilair.
  Die bruggen vanaf Parkkade en Delfshaven zullen dit gebied zeker ontsluiten, zonder overdadig autoverkeer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.